Publikacje

Publikacje naukowe pracowników Biblioteki Głównej i Archiwum, poświęcone zbiorom znajdującym się w Archiwum URK

1980

B. Marchlik, Pamiętniki w zbiorach Archiwum i Muzeum AR w Krakowie, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 151, 1980 r., Historia Rolnictwa z.5, s. 143-149

1985

Elżbieta Orman, Archiwum Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w altach 1970-1983, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 196 (1985), Historia Rolnictwa z. 7”, s. 209-215.

1987

Maria Gumińska, Archiwum Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie w latach 1984-1986, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 217 (1987), Historia Rolnictwa z. 8” s. 275 – 280.

1991

Maria Gumińska, Archiwum Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie w latach 1987-1989, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Historia Rolnictwa z. 10”, nr 252 (1991), s. 333-344.

1998

Maria Gumińska, Jan Ozga, Historia i dzień dzisiejszy Archiwum i Muzeum Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, „Wkład ośrodka krakowskiego w badania nad historią nauk rolniczych w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci dr inż. Zdzisława Kosieka (1920-1997) wieloletniego dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 8 października 1998 roku, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie,. Seria Sesja Naukowa 1998”, z. 60 (337), s. 41-46.


Inne publikacje pracowników Archiwum

2011

Jakub Jaźwiński, ChURzyści znowu górą!, „Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 2 (70), 04.2011 s. 50-51.

Jakub Jaźwiński, Paulina Strejczek "Z Krakowa do Ohrid czyli tam i z powrotem„ Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 4 (72), 10.2011 s. 59-60.

Jakub Jaźwiński, Kolejne Grand Prix dla Chóru Uniwersytetu Rolniczego!, „Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 6 (74), 12.2011, s. 73.

2012

Paweł Jakubiec, Chóry Uniwersytetu Rolniczego uświetniły I Krakowskie Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Filharmonii Krakowskiej, "Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie" nr 2(76), 04.2012, s. 34-35.

2013

Paweł Jakubiec, "O Ojców grób bagnetów poostrz stal” – koncert w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, "Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie", nr 1 (81), 02.2013, s. 58-59.

2014

Paweł Jakubiec, Międzynarodowa konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie” połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, dr. h.c., "Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie", nr 3(89), 06.2014, s. 43-44.

Paweł Jakubiec, Tygodnik "Piast" w okresie pierwszej wojny światowej, "Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie, nr 12/13, Kraków 2014, s. 171-184.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta