Zasób Archiwum - zarys ogólny

Na zasób Archiwum składają się materiały archiwalne związane z działalnością i funkcjonowaniem: Wyższej Szkoły Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie z lat 1953 - 1972, Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja z lat 1973 – 2008 oraz Uniwersytetu Rolniczego (od 2008 – obecnie).

Do najważniejszych zespołów należą:

 1. Akta studenckie (kat B50) z poszczególnych Wydziałów Uczelni:
  1. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (wcześniej Wydział Rolny) 1953-2011,
  2. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (wcześniej Wydział Zootechniczny) 1953-2012,
  3. Wydział Leśny 1953-2011,
  4. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (wcześniej Wydział Melioracji Wodnych) 1955-2012,
  5. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (wcześniej Wydział Ogrodniczy, Biotechnologia Studia Międzywydziałowe) 1966-2009,
  6. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (wcześniej Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa, Wydział Agroinżynierii) 1977 – 2009,
  7. Wydział Technologii Żywności  (wcześniej Oddział Technologii Żywności) 1974-2010.
  8. Zamiejscowy Oddział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (1973-2001)
 2. Akta pracowników Uczelni z lat 1953-2014:
  1. profesorów i samodzielnych pracowników naukowych,
  2. pozostałych pracowników naukowych,
  3. pracowników Biblioteki Głównej i administracji,
  4. pracowników technicznych,
  5. pracowników Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.
 3. Akta działalności poszczególnych jednostek, protokoły posiedzeń organów kolegialnych:
  1. akta z Biura (dawniej Sekretariat) Rektora: działalność, korespondencja, pamiątki z kadencji poszczególnych Rektorów Uczelni,
  2. Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego (1953-2008),
  3. Protokoły posiedzeń Rad wydziałów (1953-2009),
  4. teczki przewodów doktorskich i habilitacyjnych z poszczególnych wydziałów,
  5. teczki przewodów doktoratów honoris causa wraz z kolekcją dyplomów,
  6. akta z Działu Kadr i Działu Nauki,
  7. wnioski o nadanie tytułów naukowych z Działu Rozwoju Naukowego Nauczycieli Akademickich,
  8. akta działalności dziekanatów poszczególnych Wydziałów Uczelni,
  9. akta z Sekretariatu Uczelni,
  10. akta z działalności Wydawnictwa i Biblioteki Głównej,
  11. akta Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (Mydlniki, Brzesko-Okocim, Prusy): działalność, kartoteki finansowe, listy płac, mapy,
 4. Zbiory audiowizualne:
  1. Zdjęcia w formie odbitek dot. najważniejszych wydarzeń i uroczystości z życia Uczelni, fotografie osobowe, dokumentacja obiektów,
  2. zdjęcia w formie cyfrowej z Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej,
  3. filmy,
  4. nagrania posiedzeń Rady Wydziałów,
  5. plakaty, ulotki i zaproszenia.
 5. Zbiór prac dyplomowych:
  1. prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie w wersji papierowej
  2. prace doktorskie i habilitacyjne
  3. prace dyplomowe w formie cyfrowej.
 6. Eksponaty muzealne z Muzeum Uniwersytetu Rolniczego
 7. Podręczny księgozbiór.

 

Dodatkowo do zasobu Archiwum wchodzą także akta związane z historią rolnictwa i jego nauczania w Krakowie od końca XIX wieku, Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1891-1923), Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1923-1953) oraz innych ośrodków nauczania rolnictwa, towarzystw naukowych, organizacji społecznych, politycznych i studenckich. M.in.:

 1. Spuścizny profesorów Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego UJ (1891-1953),
 2. Działalność Kółka Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej,
 3. Polskie Towarzystwo Zootechniczne,
 4. Kluby Studenckie Akademii Rolniczej "Arka" i "Buda",
 5. Związek Młodzieży Wiejskiej,
 6. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Akademii Rolniczej,
 7. NSZZ "Solidarność" w Akademii Rolniczej,
 8. Naczelna Organizacja Techniczna,
 9. Akademia Rolnicza w Dublanach,
 10. Główna Szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie k/Lwowa,
 11. Wydział Rolniczy Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie,
 12. „Losy absolwentów” dokumenty związane z absolwentami szkół rolniczych, w szczególności Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta