Do pobrania

Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OPIS TECZKI AKTOWEJ   


Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT   


Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT   


Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT OSOBOWYCH STUDENTÓW   


Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ   


Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH   


Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

KARTA UDOSTĘPNIANIA AKT / REWERS   


Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PROTOKÓŁ WYCOFANIA AKT Z EWIDENCJI ARCHIWUM UCZELNI   


Załącznik nr 9 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PROTOKÓŁ W SPRAWIE 1/ ZAGINIĘCIA, 2/ USZKODZENIA 3/ STWIERDZENIA BRAKÓW WYPOŻYCZONYCH AKT Z ARCHIWUM UCZELNI   


Załącznik nr 10 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE   


Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (TECHNICZNEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE   


Załącznik nr 12 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta